733 559 905 biuro@integronplus.pl

Czas na pracę! KURS "Pracownik Biurowy"

Dnia 22 czerwca 2022 roku 👉 10 Beneficjentów projektu pn. Czas na pracę! współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozpoczęło kurs podnoszący kompetencje zawodowe pn. „Pracownik biurowy”.

Kurs odbywa się w formie stacjonarnej i zakończy się dnia 08.07.2022 r.

W ramach kursu Beneficjenci poznają zagadnienia z zakresu:
✅ Biura w strukturze organizacyjnej
✅ Informacji w pracy biurowej
✅ Instrukcji kancelaryjnej
✅ Łączności kancelaryjnej
✅ Dokumentów informacyjnych
✅ Pism handlowych
✅ BHP i ergonomii w pracy z komputerem
✅ Obsługi klienta w biurze i budowania relacji z klientem.

Kurs podnoszący kompetencje zawodowe zakończony zostanie egzaminem potwierdzającym zdobyte kompetencje, a Beneficjenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

UWAGA 👉👉👉👉 Jeżeli jesteś zainteresowany/a udziałem w przyszłych szkoleniach 👉 zapraszamy do kontaktu.

☎️ 733 099 065
☎️ 733 559 905

Można zgłaszać się również osobiście przy ul. Al. Zygmuntowskie 4 (budynek Aqua Lublin) w Lublinie.

POBIERZ - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Czas na pracę!

Skip to content