733 559 905 biuro@integronplus.pl

Czas na pracę! KONIEC KURSU "Pracownik Biurowy"

W okresie 22.06- 08.07.2022 r., uczestnicy projektu Czas na pracę! współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych brali udział w kursie podnoszącym kompetencje zawodowe pn. Pracownik biurowy.

 

W ramach kursu Beneficjenci poznali zagadnienia z zakresu:

  • Biura w strukturze organizacyjnej
  • Informacji w pracy biurowej
  • Instrukcji kancelaryjnej
  •  Łączności kancelaryjnej
  • Dokumentów informacyjnych
  • Pism handlowych
  • BHP i ergonomii w pracy z komputerem
  • Obsługi klienta w biurze i budowania relacji z klientem.

 

Na koniec kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu wewnętrznego sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności.
Po zdanych egzaminach uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie.

 Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Skip to content