733 559 905 biuro@integronplus.pl

Czas na pracę! Warsztaty poruszania się po rynku pracy

W okresie 11.07-13.07.2022r. w ramach projektu Czas na pracę! współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbyły się Warsztaty poruszania się po rynku pracy.

Dzięki warsztatom BO mogli nabyć wiedzę nt.:

  • Jak wykorzystać nowoczesne narzędzia w poszukiwaniu pracy i aktywizacji zawodowej
  • Jak przygotować dokumenty aplikacyjne
  • Jak wyszukiwać oferty pracy oraz jak nawiązywać kontakty z pracodawcami poprzez e-mail.
Skip to content