733 559 905 biuro@integronplus.pl

Ogłoszenia 2020 r.

1. Ogłoszenie (21.05.2020)

 

Fundacja Integron Plus z siedzibą przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75/70; 60-523 Poznań przeprowadza cenowe rozeznanie rynku celem ustalenia wartości zamówienia w ramach projektu grantowego realizowanego w oparciu o Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” POPC.03.01.00-00-0095/18-00.

Przedmiotem zamówienia jest wskazanie propozycji cenowej za jedną przeszkoloną osobę w ramach świadczenia usługi szkoleniowej zgodnie z poniższymi minimalnymi wymaganiami.  Łączna liczba osób planowanych do przeszkolenia to około 150 osób, z tym, że Zamawiający zastrzega, że wskazana ilość uczestników szkoleń, jak i wymiar godzinowy usługi mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji projektu. Istnieje zatem, możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego.

 12 godzinne szkolenie z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych

·         Szkolenie przeprowadzanie w oparciu o platformę e-learning przygotowaną przez zamawiającego;

·         Długość szkolenia – 12 godzin;

·         Szkolenia w oparciu o przygotowane scenariusze i materiały szkoleniowe;

·         Maksymalna liczba uczestników jednego szkolenia – 12 osób;

·         Łączna liczba osób do przeszkolenia około 150 osób,

·         Miejsce szkolenia – województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie;

·         Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych Uczestników.

 

Kadra instruktorska musi posiadać następujące kompetencje:

A: Metodyczne:

 • Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi;
 • Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy;
 • Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym;
 • Umiejętność motywowania uczestników

 B: Techniczne:

 • Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony);
 • Umiejętność korzystania z Internetu;
 • Umiejętność korzystania z informacji i z danych w Internecie;
 • Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
 • Umiejętność tworzenia treści cyfrowych;
 • Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych;
 • Umiejętność rozwiązania problemów technicznych

C: Doświadczenie:

Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

 

Termin realizacji:  01.06.2020 r. – 31.07.2020 r.

 

 Propozycje cenowe proszę kierować na adres mailowy: biuro@integronplus.pl do dnia 26.05.2020 r. do godz. 15:00

 

2. Ogłoszenie (15.05.2020)

 

Fundacja Integron Plus z siedzibą przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 75/70; 60-523 Poznań przeprowadza cenowe rozeznanie rynku celem ustalenia wartości zamówienia w ramach projektu grantowego realizowanego w oparciu o Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” POPC.03.01.00-00-0095/18-00.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 10 sztuk komputerów przenośnych, zgodnie z poniższymi minimalnymi wymaganiami.

 

 • procesor osiągający w teście CPU PassMark minimum 1100 pkt.
 • czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na baterii),
 • pamięć RAM minimum 2GB,
 • pamięć masowa minimum 32GB,
 • ekran dotykowy o wielkości nie mniejszej niż 10″ i rozdzielczości 1280×720 lub wyższej,
 • możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.11g,
 • złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 2.0,
 • zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i głośniki.
 • zintegrowane czujniki (minimum żyroskop, akcelerometr, kompas),
 • wagę (im mniej tym lepiej),
 • możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu.

 

 

Termin realizacji: 25.05.2020 r. – 30.06.2020 r.

Propozycje cenowe proszę kierować na adres mailowy: biuro@integronplus.pl do dnia 22.05.2020 r. do godz. 15:00.

 

 

Skip to content