733 559 905 biuro@integronplus.pl

Sieć Na kulturę

„Sieć na kulturę”

Fundacja Integron Plus w ramach współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju organizuje projekt „Sieć na kulturę”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji zawodowej.

Głównym celem projektu jest:

 • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury (GSIK),
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18,
 • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Fundacja Integron Plus posiada i zapewnia wykwalifikowaną kadrę trenerską do prowadzenia szkoleń ze ścieżek tematycznych tj.:

 • dziennikarstwo online,
 • korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie,
 • dostępność zasobów cyfrowych online,
 • projektowanie graficzne z wykorzystanie aplikacji cyfrowych,
 • kompetencje medialne,
 • bezpieczne zachowania w sieci,
 • edukacja online,
 • projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych.

W ramach projektu „Sieć na kulturę” został utworzony dostęp do forum dla trenerów i mentorów na platformie e-learningowej, gdzie możliwy jest dostęp do materiałów szkoleniowych z w/w ścieżek tematycznych.

 

Skip to content