733 559 905 biuro@integronplus.pl

Czas na pracę! KURS "GRAFIK KOMPUTEROWY"

Fundacja Integron Plus w ramach projektu Czas na pracę! prowadzi rekrutację na szkolenie „Grafik komputerowy”.
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
✅ zamieszkujące teren województwa lubelskiego
✅ pozostające bez zatrudnienia
✅ będące w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego)
✅ posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz.
721, z poźn. zm.)
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
✅ Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop – wprowadzenie do programów Adobe
✅ Grafika wektorowa a bitmapa
✅ Adobe Photoshop – wprowadzenie; tworzenie nowego dokumentu; pędzel i ołówek – główne narzędzia; rozdzielczość, interpolacja, skalowanie – zasady stosowania
✅ Formaty plików graficznych
✅ Kolory i tryby kolorów (CMYK, RGB, LAB, GRAY)
✅ Selekcje, warstwy, podstawy retuszu
✅ Adobe Illustrator – wprowadzenie, nowy dokument, główne narzędzia
✅ Krzywe Beziera, zagadanienia typograficzne
✅ Formatowanie tekstu i akapitu, stosowanie warstw, praktyka
✅ Adobe InDesign – wprowadzenie, tworzenie nowego dokumentu
✅ Umieszczanie elementów graficznych w programie, tworzenie materiałów (grafik, plakatów, ulotek, fotomontaży).
Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności. Po zdanych egzaminach uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające jego ukończenie.
Jeżeli jesteś zainteresowany/a udziałem zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 733 099 065, 733 099 085 lub osobiście przy ul. Al. Zygmuntowskie 4 (budynek AQUA Lublin).
Skip to content