Wspieranie rozwoju obywatelskiego

Wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Popularyzacja wiedzy

Działania na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Prowadzenie poradnictwa i doradztwa