733 559 905 biuro@integronplus.pl

Wspieranie rozwoju obywatelskiego

Wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Popularyzacja wiedzy

Działania na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Prowadzenie poradnictwa i doradztwa

Skip to content